POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych jako Użytkownika strony: polarek.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest: Arkadiusz Pol, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol z siedzibą w Wieliszewie (05-135), ul. Kościelna 59B/28, NIP: 536-138-35-80
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail: biuro@polarek.pl
  2. telefonicznie: 500-700-470

§2. Zasady przetwarzania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

 1. Dane Użytkownika przetwarzane są:
  1. w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi.
  2. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
 2. Zakres przetwarzania danych Użytkownika:
  1. w przypadku przesłanej do nas wiadomości e-mail będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie Użytkownik może zwrócić się z prośbą o usunięcie tych danych.
  2. w przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego na naszej stronie, formularza zapisu na bezpłatne wydarzenia oraz formularza zapisu na newsletter, będziemy przetwarzać dane w postaci adresu e-mail oraz imienia Użytkownika. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na zapytanie wysłane przez Użytkownika, dokonanie zapisu na bezpłatne wydarzenie oraz dokonanie zapisu na otrzymywanie newslettera.
  3. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu.

 

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika Administratorowi mogą być przekazane podmiotom realizującym cele wymienione w poprzednich punktach (np. firmie hostingowej, firmie księgowej, dostawcy newslettera). Podmiot, któremu Administrator dostarcza dane Użytkownika (adres e-mail, imię) to MailerLite.

§5. Termin przechowywania danych.

 1. Dane Użytkownika przekazane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych będą przetwarzane do momentu złożenia przez Użytkownika żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika przekazane w celu realizacji usługi płatnej (np. zapisania się na imprezę turystyczną organizowaną przez Administratora lub inne płatne wydarzenie wymagające podania przez Użytkownika danych osobowych) będą przechowywane zgodnie z zapisem w RODO (pkt 5)

§6. Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli komputerze, laptopie lub smartfonie Użytkownika, w zależności jakie urządzenie używane jest do przeglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownik może sam zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
  1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i była zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin Użytkownik nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jej opcji.
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.